Curs Mindfulness Reducció Estrès i Ansietat de 8 setmanes. Sant Cugat del Vallès

Cursos de Mindfulness Reducció Estrès i Ansietat a Sant Cugat del 2018!

CURS “DIJOUS”  de VUIT SETMANES

Inici del Curs dijous dia 12 d’Abril fins el dijous 31 maig

Horari de les sessions de 19:00  a 21:30 hores

(Matrícula oberta, queden places)

Dates de les Vuit Sessions del Curs Mindfulness:

Dijous 12, 19, 26 a’abril
Dijous 3,10, 17, 24, 31 de maig

Dia de Pràctica (la novena Sessió):
07 de juny

Sessions Informatives  (gratuïtes i sense compromís)  

1. dissabte dia 17 de març a les 12:10
2- dissabte dia 24 de març a les 12:10
3- dissabte dia 04 d’abril a les 12:10

 • Lloc: Carrer d´Ausias March, 8, al costat de la estació de ferrocarril de Mira-sol. Zona de fàcil aparcament (Simetría Corporal)

CURS “DISSABTES”  de VUIT SETMANES

Inici del Curs Dissabte dia 14 d’Abril fins el Dissabte 2 Juny

Horari de les sessions de 18:00  a 2o:30 hores

(Matrícula oberta, queden places)

Dates de les Vuit Sessions del Curs Mindfulness:

Dissabte 14, 21, 28 d’abril
Dissabte 5, 12, 19, 26 de maig
Dissabte 1 de juny

Dia de pràctica (la Novena Sessió):  dissabte dia 09 de  juny

Sessions Informatives  (gratuïtes i sense compromís)  

1. dissabte dia 17 de març a les 12:10
2- dissabte dia 24 de març a les 12:10
3- dissabte dia 04 d’abril a les 12:10

 • Lloc: Carrer d´Ausias March, 8, al costat de la estació de ferrocarril de Mira-sol. Zona de fàcil aparcament (Simetría Corporal)
¿Qué es el mindfulness?

Breu vídeo de què és MINFULNESS

Si vols apuntar-te o rebre informació sobre un dels DOS CURSOS, o els TALLERS INFORMATIUS GRATUÏTS,  omple aquest petit formulari i en breu et contestarem.

Curs primavera mindfulness estrès ansietat

PROFESSORS CERTIFICATS 

Els professors formats a través del Programa de Formació de Respiravida/Breathworks ens certifiquem sota els estàndars de qualitat que la UK Network for Mindfulness del Regne Unit. Aquests són d´obligat compliment per a nosaltres com a docents dels cursos de mindfulness per a la salut i de mindfulness per a la reducció de l´estrès. Els professors hem de rennovar anualment la certificació per poder seguir impartint els cursos.

Introducció

Al curs de mindfulness sant cugat per a la reducció de l’estrès i l’ansietat aprendrem diferents eines, basades en evidències científicament provades, que es mostren eficaces per aprendre a sortir de la “ment remugant” o de l’estat de “pilot automàtic”. L’objectiu principal dels cursos Mindfulness Sant Cugat per a la reducció de l’estrès i la reducció de l’ansietat és que l’alumne sigui cada vegada més conscient de què és el que està succeint en la seva experiència (diríem en el seu “sentir general”) i com s’està relacionant amb aquesta (la forma més habitual és reaccionant a ella). De forma natural, la nostra ment rebutja allò que no és del nostre grat i va darrere de forma compulsiva d’allò que considerem que creiem que ens donarà plaer. Aquest rebutjar i aferrar-se, és la base mateixa del sofriment humà; per tant és també l’arrel mateixa del nostre estrès i de la nostra ansietat.

La bona notícia és que existeix un espai que es troba entre la sensació agradable/desagradable desencadenada per alguna cosa externa o interna (per exemple algú ens crida o tenim un pensament que ens genera desassossec) i la “volició” o voluntat inconscient de rebutjar-la o aferrar-se. Aquest espai és on resideix la nostra elecció per sortir de la roda del sofriment (estrès, ansietat, depressió, malenconia i estats negatius en general).

En el curs de mindfulness Sant Cugat per a la reducció de l’estrès i de l’ansietat aprendràs tècniques per submergir-te en la frescor d’aquest moment present, tècniques senzilles basades en la meditació formal i el cultiu d’una acceptació sense reserves de la nostra experiència, per aprendre a entendre i acceptar de forma activa, les teves experiències diàries de desconfort relacionades amb l’estrès i l’ansietat i amb estats mentals negatius associats als mateixos.

Contingut
 • Els 5 passos de Respiravida Breathworks  són la base del curs de minfulness Sant Cugat per a la reducció de l’estrès i de l’ansietat. Aquests són una seqüència lògica i coherent de passos que ens ensenyen a apropar-nos a la nostra experiència de forma amable i compassiva amb allò que ens pot resultar desagradable o dolorós (estrès i ansietat, depressió, malenconia i qualsevol altre estat mental negatiu)

 • Aprendre a utilitzar la nostra respiració com a eina per alleujar tensions mentals i físiques ens seran de gran utilitat en el nostre dia a dia. L’ansietat i l’estrès afecten de forma directa a la nostra respiració fent-la superficial i entretallada. Això té efectes negatius en el nostre cos (problemes de digestió, dolenta oxigenació dels òrgans, tensió muscular…) i en la nostra ment (no ens sentim relaxats mentalment el que al seu torn alimenta més el nostre estrès i ansietat). Aprendre tècniques per respirar correctament (tècniques de respiració profunda o diafragmàtica) ens va a ser de gran utilitat als moments de major estrès en el treball, amb la família… podeu començar a practicar amb els tres minuts amables de mindful breathing.

 • En el curs de mindfulness Sant Cugat del Vallès reducció estrès i ansietat farem exercicis de moviments conscients per aprendre a “habitar el nostre cos”, és a dir a estar més presents i sortir-nos progressivament de la “ment remugant”.

 • El cor (i el repte) del Curs de Mindfulness Sant Cugat del Vallès per a la reducció de l’Estrès i l’Ansietat, és el cultiu de l’acceptació sense reserves (el que es coneix com el cultiu de la compassió) d’allò que ens causa desconfort, molèstia o dolor. Aquest acceptació progressiva és el trampolí que ens permet obrir-nos de forma honesta cap a la vida i cap als altres.

 • Els exercicis de Pacing del curs de mindfulness Sant Cugat per a l’estrès i ansietat, ens ajudaran a posar llum a les nostres activitats diàries amb la intenció d’identificar aquelles petites coses que podem canviar en el nostre dia a dia, per tenir una vida més equilibrada, sana i sostenible. El Registre Diari d’activitats és una eina molt útil per a això.

 • Els cursos de mindfulness Sant Cugat del Vallès ens ajudaran a entendre de forma més profunda i clara la relació entre les experiències que podem considerar com a desagradables situades en el nostre cos (tibant-ho, contraient-ho..) i el contingut emocional que aquestes encapsulen en forma de pensaments i emocions associades. És el que es coneix com el triangle cos-emoció-pensament.

 • Meditacions guiades en format en usb per poder practicar a casa. Les meditacions que es lliuren en el Curs Mindfulness Barcelona per a la reducció de l’estrès són: recorregut del cos (bodi scan), seguiment de la respiració (anapanasatti), i la consciència amable (metta bhavana).

 • La Comunicació franca i directa amb el teu instructor, i els minigrups de treball que es creen durant els cursos et facilitaran el treball de ser més conscient de les resistències i dificultats que has anat trobant durant la teva pràctica diària de meditació.

 • Grups màxims de deu persones amb l’objectiu de tenir un espai de tranquil·litat i intimitat on poder desenvolupar la teva pràctica.

Programa
 • Sessió primera. Explorarem què és mindfuness i que significa viure en manera “pilot automàtic”. Què significa “aprendre a habitar el nostre cos”. Experiència primària i l’experiència secundària: les dues fletxes. Com portar mindfulness cap a les nostres activitats diàries. Caminada amb atenció conscient.

 • Sessió segona. Manera sensorial vs manera verbal. Exploració de la respiració: beneficis de la respiració profunda o diafragmàtica. Diferents postures correctes per a la meditació formal. La manera ser i manera fer: per què passem la major part del nostre temps en la manera fer i com podem estar més en la manera ser.
 • Sessió tercera. Mindfulness en el dia a dia: els 3 minuts d’atenció conscient. Atenció conscient als pensaments, formes de pensar; “els pensaments no són els fets”.

 • Sessió quarta. Introducció als 5 passos de Respiravida com una forma lògica i progressiva d’atendre cap a la nostra experiència al moment present (sentiments, pensaments i el cos). Aprendre a apropar-nos al desagradable: per què i com? Registre dels esdeveniments de desagradables. Moviments conscients com a forma de “habitar el cos”.

 • Sessió cinquena. Anar a la recerca de l’agradable: per què i com?. Els 3 sistemes emocionals principals: sistema defensa/protecció, sistema aconsegueixo/motivació i sistema calma/content . Cultiu de la consciència amable. Registre dels esdeveniments agradables.

 • Sessió setena. L’elecció: respondre en comptes de reaccionar. Què significa triar en el nostre dia a dia. L’embut del cansament: activitats sustentadores i activitats esgotadores.

 • Sessió vuitena. Mindfulness i la comunicació. Com comunicar de forma més efectiva. Com pots mantenir la pràctica de mindfulness una vegada hagis acabat el curs.

 • Sessió novena. Dia intensiu de pràctica.

El curs inclou
 • Meditacions guiades específiques del curs, perquè l’alumne pugui fer la meditacions formals a casa. Les meditacions que incloem són: el recorregut del cos (bodyscan, estirat i assegut), el seguiment de la respiració (anapanasatti) i la consciència amable (metta bhavana). Hi ha meditacions amb moltes instruccions i meditacions amb poques instruccions.

 • Handbook (manual) del curs de Mindfulness per a la reducció de l’estrès i l’ansietat.

 • 8 sessions de 2,5 hores de durada cadascuna i un dia intensiu de pràctica en silenci en acabar les sessions.

 • 24,5 hores totals presencials. És recomanable un mínim de 30 minuts de pràctica diària.

 • Contacte permanent amb un instructor certificat per Respiravida/Breathworks. Els instructors de mindfulnessacció han de complir els estàndards de qualitat regits per la UK Network for mindfulness a l’hora d’impartir els ensenyaments de mindfulness. Respiravida/Breathworks és membre fundador de la UK Network for mindfulness.

 • Certificat Final del Curs de Mindfulness Sant Cugat per a la reducció de l’estrès i de l’ansietat si l’alumne ha assistit almenys a 6 sessions (incloent el dia final de pràctica).