Intervencions basades en mindfulness per al tractament de substàncies i addiccions conductuals

ANTECEDENTS: la desregularització de les emocions, així com les intervencions cintífiques per millorar aquestes dificultats, estan rebent una atenció creixent en la comunitat científica. L’objectiu del present treball, va ser realitzar una revisió sistemàtica sobre l’eficàcia de les intervencions basades en mindfulness (MBI) en addiccions, tant a substàncies com conductuals (BAs; Behavior Adiction’s)

MÈTODE: es realitzà una búsqueda utilitzant Cochrane, PubMed i Web of Science. Cinquanta-quatre assaijos publicats aleatòriament en inglès desde el 2.009 fins el 2.017 es van incloure en la síntesis narrativa.

RESULTATS: les intervencions basades en mindfulness (MBI) es van aplicar en una àmplia gamma d’addiccions, incloent trastorns per l’ús de substàncies (des fumar fins alcohol i altres) i addiccions conductuals (Bas). Aquests tractaments van tenir èxit per reduir la dependència, l’ànsia i altres símptomes relacionats amb l’addicció al millorar també l’estat d’ànim i les emocions desregularitzades.

Els enfocs més utilitzats de les Intervencions Basades en Mindfulness (MBI) van ser els següents: mindfulness per a la prevenció de les recaigudes de les addiccions, entrenament de mindfulness per a fumadors, mindfulness orientat a la prevenció de les recaigudes d’addicions; i el grup de control més habitual en els estudis inclosos va ser el del Tractament Habitual (TH).

L’enfoc més eficaç va ser el de la combinació de les Intervencions Basades en Mindfulness amb els Tractaments habituals o altres tractaments actius. No obstant això falten estudis que demostrin l’efecte en el temps, per tant es necessiten estudis amb seguiments més perllongats.

CONCLUSIÓ: la literatura revisada mostra el suport a l’efectivitat de les intervencions basades en mindfulness. Les investigacions futures haurien de centrar-se en avaluacions de seguiment més prolongades, així com en l’adolescència i població jove ja que són una població vulnerable a desenvolupar problemes associats amb l’alcohol, les drogues o altres addiccions.

Open chat
Hola,
En què et podem ajudar?