Cursos Mindfulness per a empreses saludables – Mindfulnessaccion

Cursos Mindfulness per a empreses saludables

Mindfulnesses és un exercici o activitat que s’engloba dins el marc d’un gran nombre dempreses saludables. L’objectiu és millorar el benestar físic i emocional dels treballadors. La pràctica de mindfulness ve avalada per gran nombre d’evidències científiques que corroboren la seva eficàcia en la millora del benestar general de les persones, la reducció de l’estrès i ansietat i la disminució del risc de depressió entre d’altres.

Per què mindfulness a l’empresa?

 

L’estrès és una de les principals causes de baixes laborals a la Unió Europea. L’OIM (Organització Internacional del Treball) situa l’estrès laboral amb pèrdues estimades entre el 0,5 i el 3,5% del Producte Interior Brut dels països de la Unió EuropeaTambé es contrasta que les baixes laborals per ansietat i estrès han augmentat el 38% en cinc anys.

Els nostres clients

 

És per això que moltes empreses han inclòs la pràctica del Mindfulness en els seus programes formatius. Als Estats Units es calcula que el 20% de les empreses han tingut o tenen programes de Mindfulness per als treballadors i directius.

Beneficis que pot disfrutar la teva empresa

 

• Augmenta el benestar general del treballador

• Millora la productivitat i redueix l’absentisme laboral

• Facilita la resolució de conflictes

• Redueix de manera significativa l’estrès, l’ansietat, la càrrega mental

Augmenta la confiança i la capacitat de lideratge

• Facilita la col·laboració i el treball en equip

• Regula les emocions millorant la capacitat de resposta en l’entorn laboral

• Desenvolupa l’escolta activa i la comunicació efectiva amb l’entorn

• Ens ajuda a desenvolupar una gestió del temps més eficaç

Els nostres programes empresarials

 

  • Taller inicial: per empreses que vulguin tenir un primer contacte amb mindfulness. Sessió entre dues i tres hores de duració per tenir una idea general dels sectors d´influència que la pràctica de mindfulness pot portar a l´empresa.

 

  • Taller de profundització de 5 hores. En aquest taller es toquen aspectes fonamentals de l´atenció plena aplicables en l´empresa: què és i què no és mindfulness, els factors claus de mindfulness, mindfulness y neurociència, “trucs” mindfulness per la oficina, mindfulness i comunicació, mindfulness i la gestió del temps… (descargar programa complert) Taller-5-horas-mindfulness.pdf

 

  • Cursos intensius de mindfulness per a la reducció del estrès. Cursos de 8 setmanes (per a treballadors i directius) enfocats a la reducció de l´estrès i milloria del benestar. Aquest és un curs de profundització en mindfulness. Al finalizar el mateix l´alumne tindrà eines suficients per mantenir  l´estrès en nivells tolerables (descarregar el programa complert) Curso-empresas-8-semanas.pdf

 

  • Sessions de manteniment: classes periòdiques de mindfulness guiat per proporcionar un espai de silenci i tranquil.litat al treballador. Aquestes sessions ajuden als treballadors a regular-se i millorar els seus nivells d´atenció i concentració.

 

  • Cursos de mindfulness enfocat a gerents i directius. Programa de mindfulness enfocat a la gestió d´equips, a la comunicació i a la  milloria en la presa de descisions.

Sóc Aleix De Gispert i he ajudat a moltes empreses a aconseguir millor ambient laboral i com a conseqüència millors resultats.