Xarxa Formadors del Regne Unit – Mindfulnessaccion

Xarxa Formadors del Regne Unit

Els estàndars de qualitat que han de seguir el professors de mindfulnessacció per poder impartir els cursos de 8 setmanes (mindfulness per l´estrès i mindfulness per a la salut) vénen fixats per la Xarxa de Formadors del Regne Unit (la UK Network for mindfulness.) A Espanya ni tampoc a Catalunya hi ha encara cap organització o organitzacions que unifiquin un estàndars comuns per als instructors de mindfulness.
Breathworks (l´associació mare de Respiravida) és una associació  molt important al Regne Unit que ha creat la línea de Mindfulness Based in Pain Managment (coneguda aquí per Mindfulness per a la Salut) i que ha sigut una part molt important (juntament amb altres associacions de gran prestigi) a l´hora d´establir i de coordinar els estàndars de qualitat al Regne Unit.

La Xarxa representa les principals organitzacions de formació de professors del Regne Unit i algutina diferents espectes en la docència de mindfulness:

  • Visió: La Xarxa representa les principals organitzacions de formació de professors del Regne Unit.
  • Missió:  compromís a donar suport i desenvolupar bones pràctiques i integritat en el lliurament d’enfocaments basats en mindfulness.
  • Objectius: tenir fortes relacions de col·laboració entre les organitzacions membres. Definir, defensar i difondre estàndards de qualitat. La xarxa es reuneix anualment per desenvolupar un consens sobre normes de bones pràctiques per a l’ensenyament de cursos basats en la consciència plena i per formar els altres per ensenyar-los.

 

QUINS SÓN ELS ESTÀNDARS DE QUALITAT?

 

ASSOCIACIONS DINTRE LA UKNETWORK FOR MINDFULNESS

Avui en dia hi han 23 associacions afiliades a la UKNetwork for mindfulness. Algunes associacions importants són: