Llibre Kindfulness – Mindfulnessaccion

Llibre Kindfulness

08 juny Llibre Kindfulness

“Atenció Conscient i Amable per a l’Estrès”


Estic molt content de poder recomanar el llibre “Kindfulness, Atención Consciente y Amable para el Estrés” escrit per Dharmakirti i Ratnaguna.
Conec a Dharmakirti des de fa força temps, i he pogut seguir de prop l’evolució del programa Mindfulness i Compassió per a l’estrès MBPM de Respiravida Breathworks, realitzant més de 25 edicions del mateix en els últims anys a Girona.
A l’hora, he pogut veure el desenvolupament de Dharmakirti com a meditador experimentat amb més de 20 anys de pràctica i com a exquisit referent en la divulgació de Mindfulness i Compassió a Espanya i Amèrica llatina. Durant aquests anys hem tingut l’oportunitat de cultivar la nostra amistat de manera natural i senzilla i he pogut comptar amb la seva presència i suport en moments difícils.
Una de les qualitats que sempre he admirat de Dharmakirti és, la seva gran capacitat de comunicació, però en cap cas des d’aquell que té el discurs après, sinó des d’una gran naturalitat i honestedat arrelada en la seva pròpia experiència.
En un moment en el qual la paraula Mindfulness està vivint un procés d’expansió fins i tot diria que una certa efervescència mercantilista, Dharmakirti sempre ha fet especial èmfasi en els valors ètics que sustenten aquesta pràctica sense els quals parlaríem d’una altra cosa, però no de Minduflness i Compassió.
Aquells que hem estat els seus alumnes, ens sentim enormement agraïts.
Encara que no he tingut encara l’oportunitat de conèixer a Ratnaguna personalment, he pogut seguir la seva trajectòria i em vaig adonar clarament de la profunditat del seu ensenyament escoltant alguna de les seves conferències i especialment amb la lectura del seu llibre libro “El Arte de la Reflexión, Mindfulness y Sabiduría” també editat per Siglantana.
És evident i així ho deixen entreveure els seus autors, que, encara que ells han escrit generosament aquest llibre, d’alguna manera, els seus ensenyaments, pertanyen també al cor de moltes altres persones.
Aquest llibre suposa la culminació d’un procés ple de rigor científic, paciència, entrega i amabilitat conscient i encara que està bellament regat pels ensenyaments de la tradició contemplativa budista, és generosament útil i pragmàtic per a les persones que no estan versades o interessades en el budisme i que tan sols desitgen millorar eficientment la seva qualitat de vida.
En els últims anys he pogut veure per mi mateix com el programa de 8 setmanes contingut en aquest llibre, pot transformar la vida de moltes persones que viuen tenallades pel sofriment, brindant-los l’oportunitat de relacionar-se amb aquest d’una manera més harmoniosa, madura i flexible. Però per sobre de tot és un llibre que et guia afectuosament de la mà cap a l’espiral del creixement com a ésser humà, i això en última instància, implica el cultiu conscient d’actituds com la Gratitud, l’Amabilitat, l’Amor Incondicional, la Compassió o la Saviesa.
Desitjo de cor que gaudis de la seva lectura tant com jo ho he fet.
Joan Carles Espejo
Girona, maig 2021